Visa Trung Quốc ký hiệu Z


Cập nhật: 01/01/1970

Visa Trung Quốc ký hiệu Z; Làm việc tại Trung Quốc

Visa Trung Quốc ký hiệu Z; Làm việc tại Trung Quốc

Visa chữ Z

1. Hộ chiếu: còn thời hạn 06 (sáu) tháng trở lên, bản chính hộ chiếu còn trang trống và 01 bản phôtô trang thông tin có kèm ảnh.

2. Tờ khai visa cùng hình thẻ: 01 (một) “Tờ khai visa nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” (V2013) cùng 01 (một) tấm hình thẻ (4cm x 6cm) dán trên tờ khai được chụp trong vòng 06 (sáu) tháng trở lại, ảnh màu (nền nhạt) và không đội mũ.

3. Bản chính và bản phôtô giấy tờ chứng minh lưu trú hoặc cư trú hợp pháp (dành cho trường hợp không phải công dân Việt Nam): cần cùng cấp bản chính và bản phôtô giấy tờ hợp pháp về lưu trú, cư trú, công tác, học tập còn thời hạn tại nước sở tại hoặc visa còn giá trị.  

4. Hộ chiếu Trung Quốc hoặc visa Trung Quốc cũ (dành cho trường hợp đã từng mang quốc tịch Trung Quốc, sau đó nhập quốc tịch nước ngoài): nếu như bạn thuộc trường hợp xin visa Trung Quốc lần đầu, cần xuất trình bản chính hộ chiếu Trung Quốc cũ và bản phôtô trang thông tin có kèm ảnh; nếu như bạn thuộc trường hợp đã từng được cấp visa Trung Quốc và mang theo hộ chiếu mới của nước ngoài để xin visa, cần xuất trình bản phôtô trang thông tin có kèm ảnh trên hộ chiếu nước ngoài và bản phôtô visa Trung Quốc đã từng được cấp. Trường hợp họ tên được thể hiện trên hộ chiếu nước ngoài không trùng khớp với hộ chiếu / visa Trung Quốc cũ, cần xuất trình thêm giấy tờ chứng minh đã thay đổi họ tên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

5. Cần cung cấp thêm một trong 05 (năm) loại giấy tờ chứng minh sau đây:

5.1 “Giấy phép lao động dành cho người nước ngoài”, “Thư mời của đơn vị được ủy quyền” hoặc “Giấy xác nhận gửi lời mời” do Sở nguồn nhân lực và an sinh xã hội cấp cùng với thư mời của đơn vị sử dụng lao động; trường hợp làm việc không quá 90 ngày, cần xuất trình thêm “Giấy chứng nhận lao động ngắn hạn tại Trung Quốc dành cho người nước ngoài”, hơn nữa người xin visa cần ghi rõ thời hạn trên “Giấy chứng nhận lao động ngắn hạn tại Trung Quốc dành cho người nước ngoài” khi đến xin visa, thời hạn công tác không được phép vượt qua thời hạn được ghi trên “Giấy chứng nhận lao động ngắn hạn tại Trung Quốc”.    

5.2 “Giấy phép dành cho chuyên gia nước ngoài đến Trung Quốc làm việc”, “Thư mời của đơn vị được ủy quyền” hoặc “Giấy xác nhận gửi lời mời” do Cục chuyên gia nước ngoài cấp cùng với thư mời của đơn vị sử dụng lao động.

5.3 “Giấy phép đăng ký cơ quan đại diện thường trú” dành cho doanh nghiệp nước ngoài (vùng lãnh thổ) do cơ quan quản lý hành chính công thương cấp, “Thư mời của đơn vị được ủy quyền” hoặc “Giấy xác nhận gửi lời mời” cùng với Thư mời của đơn vị sử dụng lao động.

5.4 Giấy phép biểu diễn thương mại do cơ quan chủ quản về văn hóa hành chính cấp (chỉ dành cho trường hợp người xin visa đến Trung Quốc biểu diễn thương mại), phải có “Thư mời của đơn vị được ủy quyền” hoặc “Giấy xác nhận gửi lời mời” do Sở Ngoại vụ tỉnh, thành phố cấp; thời gian biểu diễn không quá 90 ngày, cần xuất trình thêm “Giấy chứng nhận dành cho người nước ngoài đến Trung Quốc lao động ngắn hạn”, hơn nữa người xin visa cần ghi rõ thời hạn trên “Giấy chứng nhận dành cho người nước ngoài đến Trung Quốc lao động ngắn hạn” khi đến xin visa, thời hạn biểu diễn không được phép vượt qua thời hạn được ghi trên “Giấy chứng nhận dành cho người nước ngoài đến Trung Quốc công tác ngắn hạn”.   

5.5 “Thư mời dành cho người nước ngoài làm công việc liên quan dầu khí trên biển tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” do Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc cấp. 

Đề nghị lưu ý:

Người xin visa phải cam kết rằng hồ sơ nộp vào phải trung thực, bất kỳ sự giả dối, sai trái hoặc không hoàn chỉnh đều có có thể bị từ chối cấp visa hoặc bị từ chối nhập cảnh.

Viên chức Lãnh sự có quyền yêu cầu người xin visa bổ sung giấy tờ chứng minh nếu xét thấy cần thiết, hoặc yêu cầu người xin visa đến phỏng vấn.

Viên chức Lãnh sự sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xem xét có cấp visa hay không, cùng với loại visa, thời hạn có giá trị, thời hạn lưu trú và số lần nhập cảnh.

Người nước ngoài mang visa chữ Z nhập cảnh Trung Quốc, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh phải đến phòng quản lý xuất nhập cảnh công an cấp huyện trở lên để làm thủ tục lưu trú, ngoại trừ trường hợp trên visa có ghi chú rằng “được phép lưu trú 30 ngày sau khi nhập cảnh”.

 

Số 162 Tòa Nhà Trameco Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân ,Hà Nội
Tel: 0966.994.360
Email: [email protected]
Đề Thám, P. Cầu Ông Lãnh , Quận 1, TPHCM.
Điện thoại:   0904.104.238
Email: [email protected]